'Thank you very much ...'

Onze welgemeende dankbetuigingen gaan uit naar al degenen die aan het tot stand komen van dit project(je) meegewerkt hebben, en dat zijn:


In de eerste plaats Ad Wouters himself uiteraard, naar wie de fietsroute, 'Het Pad van Ad', genoemd werd;


Peter Van Bouwel nam de interviews af en wist heel wat informatie te ontlokken, niet alleen aan Ad zelf, maar tevens bij alle bos- en natuurwachters die aan deze fietsroute nog een meerwaarde wilden toevoegen.


Dit is Ben De Keyser, bezieler en organisator van Sacred Places vzw, die ons tijdens 'De twaalf weken van St.Michiel' de 'boomverbeelding' van Ad Wouters deed ontdekken waardoor we op het idee kwamen van de fietsroute.


Hl veel dank gaat uit naar de mensen van het Agentschap voor Natuur en Bos, zone Heverleebos/Meerdaalwoud. Deze ploeg bestaat (onder meer) uit:


Ann Verbruggen;Juul Buys;


Luk De Keyser;Bart Meuleman, de Regiobeheerder Houtvester;


Hugo Nackaerts;Wies Scheys;Marc Struelens;en Chris Van den Bempt.


Nota: er maken nog enkele personen meer deel uit van dit Agentschap, maar de hier geportretteerden waren ons zeer behulpzaam bij het tot stand brengen van deze site. Waarvoor nogmaals onze dank.(Technical department)

Van enkele mooie foto's, mij aangereikt door Jan Lemmens (en Tinne), en ook door Lieve Lemmens, heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Voor de meer doordeweekse foto's op deze site zijn zij echter NIET verantwoordelijk ...

... maar dan weer wl voor deze snapshot van de webmaster van het geheel ...


(Home)